Representantforslag om innføring av en ordning med psykiatriambulanser i alle landets fylker

Dokument 8:163 S (2009-2010), Innst. 184 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jon Jæger Gåsvatn, Kari Kjønaas Kjos, Per Arne Olsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 03.02.2011 Innst. 184 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ikke vedtatt et forslag fra Fremskrittspartiet om innføring av en ordning med psykiatriambulanser i alle landets fylker..

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 10.02.2011