Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket

Dokument 3:12 (2009-2010), Innst. 77 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 16.11.2010 Innst. 77 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet rapport fra Riksrevisjonen om måloppnåelse og styring i landbruket. I rapporten kommer det blant annet frem at det er utfordringer med å nå Stortingets mål om et aktivt og variert landbruk over hele landet. Rapporten påpeker svakheter ved Landbruks- og matdepartementets styring. Komiteen sier i sin innstilling at det er bra at målet for matproduksjon er nådd, men at det er bekymringsfullt at måloppnåelsen for de øvrige målene er varierende. Komiteen gir uttrykk for at departementet bør gi arbeidet med å videreutvikle et mer robust kontrollsystem økt prioritet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 26.11.2010