Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket

Dokument 3:12 (2009-2010), Innst. 77 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra RiksrevisjonenSaken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteenInnstilling avgitt 16.11.2010Innst. 77 S (2010-2011)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet rapport fra Riksrevisjonen om måloppnåelse og styring i landbruket. I rapporten kommer det blant annet frem at det er utfordringer med å nå Stortingets mål om et aktivt og variert landbruk over hele landet. Rapporten påpeker svakheter ved Landbruks- og matdepartementets styring. Komiteen sier i sin innstilling at det er bra at målet for matproduksjon er nådd, men at det er bekymringsfullt at måloppnåelsen for de øvrige målene er varierende. Komiteen gir uttrykk for at departementet bør gi arbeidet med å videreutvikle et mer robust kontrollsystem økt prioritet.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 16.11.2010

  Behandlet i Stortinget: 26.11.2010