Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor

Dokument 3:13 (2009-2010), Innst. 78 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 16.11.2010 Innst. 78 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   I rapporten fra Riksrevisjonen kommer det frem at kommunene og fylkeskommunene har store utfordringer med å sikre og gjøre tilgjengelig bevaringsverdig dokumentasjon. Svakheter ved elektroniske og papirbaserte arkiv gir høy risiko for dokumentasjonstap av stor rettslig, forvaltningsmessig og historisk betydning. Komiteen sier i sin enstemmige innstilling at en tilfredsstillende håndtering av dokumenter både innebærer forsvarlig lagring med hensyn til sikring av data for fremtiden, og av hensyn til sikring av personvern. Komiteen forutsetter at Kulturdepartementet både reviderer regelverket og følger opp den kommunale arkivsektoren tettere.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 26.11.2010