Representantforslag om mer forutsigbarhet og mindre byråkratisk adopsjonsprosess

Dokument 8:6 S (2010-2011), Innst. 214 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Abid Q. Raja, Trine Skei Grande Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 17.02.2011 Innst. 214 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om mer forutsigbarhet og mindre byråkratisk adopsjonsprosess. Forslaget ble ikke vedtatt. Et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti gikk inn for at forslaget vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 15.03.2011