Endringar i statsbudsjettet for 2010

Prop. 21 S (2010-2011) unntatt kap. 456, 3456, 490, 491 og 3490, Innst. 102 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 26.11.2010 Innst. 102 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2010