Endringar i statsbudsjettet for 2010

Prop. 21 S (2010-2011), kap. 490, 491 og 3490, Innst. 127 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 03.12.2010 Innst. 127 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2010 vedørende følgende budsjettkapitler: kapittel 490 og kap. 3490 Utlendingsdirektoratet og kapittel Utlendingsnemda. Endringene er hovedsaklig reduksjoner av bevilgningene som følge av at tilstrømmingen av asylsøkere til Norge har gått ned.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2010