Endringer i studentsamskipnadsloven

Prop. 15 L (2010-2011), Innst. 96 L (2010-2011), Lovvedtak 28 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 25.11.2010 Innst. 96 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har endret studentsamskipnadsloven slik at sammenslåing av studentsamskipnader ikke skal utløse avgifter.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 14.12.2010