Endringar i statsbudsjettet for 2010

Prop. 35 S (2010-2011), Innst. 163 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 13.12.2010 Innst. 163 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedtatt Regjeringens forslag til endringar i statsbudsjettet for 2010 under Olje- og energidepartementet. Det ble i proposisjonen gjort rede for fullmakter under petroleumsvirksomheten, som fikk Stortingets fullmakt. Det ble i proposisjonen også gjort rede for Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE), og status i prosjektet Fullskal CO2-håndtering på Mongstad - Mongstad Steg 2, og for transport og lagring av CO2 fra Mongstad.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2010