Representantforslag om bedre helsetjenester på nett

Dokument 8:9 S (2010-2011), Innst. 186 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Elisabeth Vik Aspaker, Erna Solberg, Svein Harberg, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 03.02.2011 Innst. 186 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ikke vedtatt et forslag fra Høyre om etablering av en nettbasert nasjonal helseportal.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 10.02.2011