Representantforslag om å bedre vilkårene for mindre bedrifter gjennom tiltak for et enklere arbeidsliv

Dokument 8:10 S (2010-2011), Innst. 98 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Olav Syversen, Knut Arild Hareide, Rigmor Andersen Eide, Øyvind Håbrekke Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 25.11.2010 Innst. 98 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall, bestående av representanter fra Ap, Sv og Sp, har stemt imot et forslag fra representanter fra KrF om å bedre forholdene for mindre bedrifter gjnnom tiltak for et enklere arbeidsliv, bedre vilkår for verdiskaping, enklere hverdag og bedre samhandling mellom offentlig sektor og privat næringsliv.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2010