Representantforslag om oppheving av bestemmelser om prisfastsetting av konsesjonspliktige landbrukseiendommer

Dokument 8:18 S (2010-2011), Innst. 200 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold, Torgeir Trældal Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 08.02.2011 Innst. 200 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har debattert et forslag fra representanter fra FrP om oppheving av bestemmelser om prisfastsetting av konsesjonspliktige landbrukseiendommer. Stortingets flertall, bestående av representantene fra Ap, Sv og Sp, stemte imot forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 26.04.2011