Representantforslag om endring av revisjonsplikt for små og mellomstore bedrifter samt endring av tidsbegrenset krav til oppbevaring av regnskapsdokumenter

Dokument 8:19 S (2010-2011), Innst. 193 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tybring-Gjedde, Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold, Torgeir Trældal Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 03.02.2011 Innst. 193 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å avvikle revisorplikten for foretak med omsetning under 5 mill. kroner samt redusere oppbevaringsplikten for regnskapsmateriale fra 10 til 5 år. Forslaget ble besluttet vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 05.04.2011