Representantforslag om å opprette et selvstendig, frittstående veg- og vegtrafikktilsyn, som skal ha tilsynsansvar med veger, trafikanter og kjøretøyer

Dokument 8:22 S (2010-2011), Innst. 13 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lars Myraune, Siri A. Meling, Tage Pettersen, Trond Helleland, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 01.12.2010 Innst. 13 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt fordeling av rammeområde 17, transport og kommunikasjon, på inntekts- og utgiftskapitler inkl. fullmakter, under Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (programområde Kystforvaltning), og videre kapitler under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (programområde Forvaltningsutvkling og IKT-politikk) og Justis- og politidepartementet (Nødnett). Netto rammebeløp for rammeområde 17 er kroner 30 926 946 000. Stortinget har samtidig ikke bifalt representantforslag fra Fremskrittspartiet om oppretting av et selvstendig transporttilsyn og om konkrete mål for hva som er god vei, og fra Høyre om oppretting av et selvstenddig, frittstående veg- og vegtrafikktilsyn.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2010