Representantforslag om styrking av rettigheter for veteraner etter internasjonale operasjoner. Endringer i forsvarspersonelloven

Dokument 8:28 LS (2010-2011), jf. Innst. 183 L (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gjermund Hagesæter, Jan Arild Ellingsen, Øyvind Vaksdal, Per Sandberg Saken er til behandling i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (FrP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.