Representantforslag om å endre konsesjonspolitikken for gasskraftverk

Dokument 8:31 S (2010-2011), Innst. 221 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Henning Skumsvoll, Ketil Solvik-Olsen, Oskar J. Grimstad Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 17.02.2011 Innst. 221 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å be regjeringen gjøre nødvendige endringer i konsesjonskrav for bygging av gasskraftverk i Norge, slik at gasskraftverk kan bygges uten krav om CO2-rensing ved oppstart. Staten skal samtidig fremme incentiver som gjør det økonomisk interessant å etablere CO2-renseanlegg ved nye gasskraftverk. Forslaget ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 24.02.2011