Representantforslag om plan for IKT-investeringer i politiet og reell styrking av politiets driftsbudsjett

Dokument 8:33 S (2010-2011), Innst. 206 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Elisabeth Vik Aspaker Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 15.02.2011 Innst. 206 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Høyre om å be regjeringen legge frem en plan for Stortinget om IKT-investeringer i politiet. Forslagsstillerne foreslår også at politiets planlagte IKT-invensteringer ikke gjennomføres på bekostning av politiets ordinære driftsbudsjett. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 15.03.2011