Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders B. Werp, Elisabeth Asp-aker og André Oktay Dahl om plan for IKT-investeringer i politiet og reell styrking av politiets driftsbudsjett

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 15. februar 2011

Per Sandberg

Morten Ørsal Johansen

leder

ordfører