Representantforslag om styrkede forbrukerrettigheter ved kjøp av bolig

Dokument 8:37 S (2010-2011), Innst. 212 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders B. Werp, Bent Høie, Elisabeth Røbekk Nørve, Michael Tetzschner, Svein Flåtten Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 17.02.2011 Innst. 212 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om styrkede forbrukerrettigheter ved kjøp av bolig. Forslaget ble støttet av et mindretall bestående av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Flertallet, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, vedtok å vedlegge forslaget protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 24.02.2011