Representantforslag om full fosterhjemsdekning innen 2013

Dokument 8:39 S (2010-2011), Innst. 312 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Jørgen Bekkevold, Laila Dåvøy, Rigmor Andersen Eide, Øyvind Håbrekke Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 28.04.2011 Innst. 312 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om full fosterhjemsdekning innen 2013. Forslaget fikk ikke flertall, men ble besluttet vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.04.2011

   Behandlet i Stortinget: 05.05.2011