Endringer i statsbudsjettet for 2010

Prop. 28 S (2010-2011), unntatt kap. 1137, Innst. 154 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2010 Innst. 154 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i kapitler og poster i statsbudsjettet for 2010 under Landbruksdepartementet, unntatt endringene for kap 1151 postene 51 og 75, som ble vedtatt av Stortingets flertall unntatt FrP.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2010