Endringer i statsbudsjettet for 2010

Prop. 28 S (2010-2011), kap. 1137, Innst. 115 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2010 Innst. 115 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har ved omdisponering vedtatt å øke midlene til forskningsaktivitet under kap. 1137 på statsbudsjettet for 2010 for en instituttgjennomgang ifm utviklingen av Campus Ås.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2010