Representantforslag om en tiårig handlingsplan for å heve lesekompetansen og sikre gode grunnleggende leseferdigheter hos voksne

Dokument 8:41 S (2010-2011), Innst. 204 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Vik Aspaker, Erna Solberg, Henning Warloe, Svein Harberg, Sylvi Graham Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 10.02.2011 Innst. 204 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra Høyre om en tiårig handlingsplan for å heve lesekompetansen og sikre gode grunnleggende leseferdigheter hos voksne. Forslaget ble deretter vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 22.02.2011