Representantforslag om å gjøre "Leie før eie"-ordningen til en nasjonal ordning for å sikre vanskeligstilte en mulighet på boligmarkedet

Dokument 8:50 S (2010-2011), Innst. 362 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Jørgen Bekkevold, Kjell Ingolf Ropstad, Knut Arild Hareide, Rigmor Andersen Eide Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 26.05.2011 Innst. 362 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Kristelig Folkeparti om å gjøre "Leie før eie"-ordningen til en nasjonal ordning for å sikre vanskeligstilte en mulighet på boligmarkedet. Forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2011