Representantforslag om å avvikle åpningstidsbestemmelsene - herunder avskaffing av den såkalte "Brustad-bua"

Dokument 8:46 L (2010-2011), Innst. 253 L (2010-2011)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Harald T. Nesvik, Ib Thomsen, Øyvind Korsberg, Solveig Horne Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 15.03.2011 Innst. 253 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag om avvikling av åpningstidsbestemmelsene - herunder avskaffing av den såkalte "Brustad-bua". Forslaget ble ikke bifalt, men fikk støtte fra et mindretall bestående av Fremskrittspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.03.2011

   Behandlet første gang i Stortinget: 14.04.2011