Representantforslag om en langsiktig strategi for biomedisin

Dokument 8:48 S (2010-2011), Innst. 270 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Elisabeth Vik Aspaker, Henning Warloe, Svein Flåtten, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelse
Forslag fra (H)
Innstilling avgitt 29.03.2011 Innst. 270 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet forkastet forslag fra Høyre om en langsiktig strategi for biomedisin. Flertallet viser til at regjeringen allerede er i gang med et arbeid knyttet til en nasjonal strategi for biomedisin.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2011

   Behandlet i Stortinget: 14.04.2011