Representantforslag om bruk av hijab i barneskolen

Dokument 8:51 S (2010-2011), Innst. 232 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bente Thorsen, Mette Hanekamhaug, Per-Willy Amundsen, Solveig Horne, Tord Lien Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen til uttalelse
Forslag fra (FrP)
Innstilling avgitt 24.02.2011 Innst. 232 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra Frp om forbud mot bruk av hijab i barneskolen, og forslaget fikk ikke tilslutning fra andre enn Fremskrittspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 15.03.2011