Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte

Dokument 3:5 (2010-2011), Innst. 255 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 15.03.2011 Innst. 255 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte. I rapporten kommer det frem at NAV og Arbeidsdepartementet i liten grad har lykkes med å innfri Stortingets mål om aktivitet og tidlig iverksetting av tiltak overfor sykmeldte. Komiteen sier blant annet i innstillingen at det er behov for å bevisstgjøre sykmeldere og deres organisasjoner og ber om at dette følges opp av Helse- og omsorgsdepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.03.2011

   Behandlet i Stortinget: 21.03.2011