Representantforslag om endringer i arbeidsmiljøloven (lovregulering av permitteringer)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 10.03.2011 Innst. 247 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i en felles innstilling behandlet representantforslag fra: - Fremskrittspartiet om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (lovfesting av permitteringer) - Venstre om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (lovregulering av permitteringer). Forslagen fikk ikke tilslutning og ble i vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.03.2011

   Behandlet første gang i Stortinget 28.03.2011