Ekstra utbetaling til mottakarar av bustøtte som hjelp til å dekkje høge energiutgifter

Prop. 61 S (2010-2011), Innst. 205 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 15.02.2011 Innst. 205 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å øke bevilgningen til bostøtte med inntil 318,5 mill, kroner i forbindelse med ekstraordinært høye strømutgifter i vinter.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 22.02.2011