Representantforslag om innføring av mobbeombud i alle landets fylker

Dokument 8:73 S (2010-2011), Innst. 233 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagrun Eriksen, Geir Jørgen Bekkevold, Kjell Ingolf Ropstad, Rigmor Andersen Eide Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 24.02.2011 Innst. 233 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra KrF om å innføre mobbeombud i alle fylker. Forslaget fikk ikke tilslutning fra andre enn Kristelig Folkeparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 15.03.2011