Representantforslag om et uavhengig granskingsutvalg for å gjennomgå støtte- og tilskuddsordninger samt erstatningsordninger til reindriftsnæringen

Dokument 8:74 S (2010-2011), Innst. 254 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Jan-Henrik Fredriksen, Per Roar Bredvold, Per-Willy Amundsen, Torgeir Trældal Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 15.03.2011 Innst. 254 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall, bestående av representanter fra Ap, Sv og Sp, har besluttet å avvise et forslag fra representanter fra FrP om et uavhengig granskingsutvalg for å gjennomgå støtte-og tilskuddsordninger samt erstatningsordninger til reindriftsnæringen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.03.2011

   Behandlet i Stortinget: 26.04.2011