Representantforslag om snarest å sette i gang arbeid med heving av ubåten U-864 og fjerning av kvikksølvlasten på 67 tonn

Dokument 8:78 S (2010-2011), Innst. 278 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Åge Starheim, Bård Hoksrud, Gjermund Hagesæter, Ingebjørg Amanda Godskesen, Jan-Henrik Fredriksen Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 29.03.2011 Innst. 278 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i representantforslag fra FrP har Stortinget drøftet forslag om å snarest å sette i gang arbeid med heving av ubåten U-864 og fjerning av kvikksølvlasten på 67 tonn. Stortingets flertall, alle partiene unntatt FrP, vedtok å legge saken ved protokollen. I transport- og kommunikasjonskomiteens innstilling viser partiene fra flertallet til at saken allerede har tatt svært lang tid og at det nå haster å komme fram til en løsning, og har merket seg at regjeringen vil ta en beslutning om håndhevelsen av U-864 når den eksterne kvalitetssikringen foreligger.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2011

   Behandlet i Stortinget: 14.04.2011