Representantforslag om mer mangfold, kvalitet og valgfrihet i velferdssektoren

Dokument 8:79 S (2010-2011), Innst. 305 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Erna Solberg, Linda C. Hofstad Helleland Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 14.04.2011 Innst. 305 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti forkastet forslag fra Høyre om mer mangfold, kvalitet og valgfrihet i velferdssektoren.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.04.2011

   Behandlet i Stortinget: 03.05.2011