Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli 2010 til 31. desember 2010

Innst. 443 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 14.06.2011 Innst. 443 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2011