Representantforslag om å sette i gang bygging av Stad skipstunnel basert på alternativ Stor Tunnel

Dokument 8:80 S (2010-2011), Innst. 279 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Åge Starheim, Bård Hoksrud, Harald T. Nesvik, Ingebjørg Amanda Godskesen, Jan-Henrik Fredriksen Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 29.03.2011 Innst. 279 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med utgangspunkt i representantforslag fra FrP drøftet forslag om å sette i gang bygging av Stad skipstunnel basert på alternativ Stor Tunnel, samt legge fram forslag om nødvendig tilleggsbevilgning i forbindelse med revidert nasjonal nasjonalbudsjett 2011. Stortinget vedtok å legge saken ved protokollen etter forslag fra AP, SV og Sp.. Transport- og kommunikajsonskomiteen viser for øvrig i sin innstilling til at regjeringen vil avvente den eksterne kvalitetssikringen før det tas stilling til prosjektet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2011

   Behandlet i Stortinget: 14.04.2011