En del saker på Samferdselsdepartementets område

Prop. 119 S (2010-2011), Innst. 403 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 07.06.2011 Innst. 403 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet diverse saker og fattet vedtak i saker i samsvar med forslag fra regjeringen under lutfartsformål, vegformål, særskilte transporttiltak og jernbaneformål. Bl.a. er det gitt samtykke til opptak lån til Haugalandspakken for gjennomføring av diverse prosjekt, samtykke til at prosjektet E6 Øyer-Tretten blir gjennomført innafor ei kostnadsramme på 1329 mill, kroner, samtykke til reduksjon av takstene for bompengeprosjektet fv. 519 til Finnøy i Rogaland med 25 pst. og at Samferdselsdepartementet får fullmakt til å gjennomføre diverse investeringsprosjekt på jernbane.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2011