Finansmarknadsmeldinga 2010

Meld. St. 21 (2010-2011), Innst. 439 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2011 Innst. 439 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet regjeringens orientering om finansmarkedet 2010. Meldingen ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2011