Mot en grønnere utvikling - om sammenhengen i miljø- og utviklingspolitikken

Meld. St. 14 (2010-2011), Innst. 44 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for energi- og miljøkomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 09.11.2011 Innst. 44 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har debattert og enstemmig sluttet seg til utenriks- og forsvarskomiteens innstilling angående Meld. St. 14 (2010-2011) - Mot en grønnere utvikling - om sammenhengen i miljø- og utviklingspolitikken.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.11.2011

   Behandlet i Stortinget: 17.11.2011