Endringar i opplæringslova og privatskolelova

Prop. 96 L (2010-2011), Innst. 353 L (2010-2011), Lovvedtak 53 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 24.05.2011 Innst. 353 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i opplæringsloven og privatskoleloven, bl.a. krav om politiattest for de som skal arbeide med barn i skolen eller som på ulike måter har omsorg for mindreårige knyttet til skolen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget: 08.06.2011