Representantforslag om oppholdstid og åpningstider i barnehagen

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagrun Eriksen, Laila Dåvøy, Line Henriette Holten, Øyvind Håbrekke Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 10.05.2011 Innst. 324 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om innføring av maksimal oppholdstid i barnehager og forslag om retningslinjer som forhindrer kvelds- og nattåpne barnehager. Forslagene ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 23.05.2011