Representantforslag om å avholde ekstra eksamen i fagene norsk og engelsk

Dokument 8:105 S (2010-2011), Innst. 328 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagrun Eriksen, Geir Jørgen Bekkevold, Kjell Ingolf Ropstad Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 10.05.2011 Innst. 328 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra Kristelig Folkeparti om at det skal avholdes ekstra eksamen i fagene norsk og engelsk slik at flere får studiekompetanse. Forslaget ble oversendt regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 23.05.2011