Representantforslag om styrket kontakt med hjemmet og mer tid til barna gjennom bruk av digitale hjelpemidler i barnehagen

Dokument 8:112 S (2010-2011), Innst. 349 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Linda C. Hofstad Helleland, Olemic Thommessen, Svein Harberg, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 19.05.2011 Innst. 349 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om styrket kontakt med hjemmet og mer tid til barn gjennom bruk av digitale hjelpemidler i barnehagen. Forslagene ble ikke vedtatt, men ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2011