Melding for 2010 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen)

Dokument 4 (2010-2011), Innst. 391 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2011 Innst. 391 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Sivilombudsmannens årsmelding for 2010. Komiteen er positiv til at saksbehandlingstiden hos Sivilombudsmannen i snitt har gått ned fra året før. Komiteen peker på den store betydningen klageadgangen har for den enkelte borger og forutsetter at informasjonen intensiveres, slik at så mange som mulig har kjennskap til ordningen. Komiteen viser til at Sivilombudsmannen fortsatt er bekymret over den utstrakte bruken av varetekt i Norge. Komiteen støtter kritikken og ber regjeringen arbeide aktivt med å få ned antall overskridelser. Komiteen verdsetter ombudsmannens melding i den utfyllende form den foreligger og anser medlingen som et viktig redskap for å følge Sivilombudsmannens virksomhet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2011