Årsrapport fra Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling for 2010

Dokument 14 (2010-2011), Innst. 339 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 18.05.2011 Innst. 339 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en årsrapport fra Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling for 2010

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2011