Endringer i lov om overføring av domfelte mv. (avtaler om soningsoverføring og prosedyre ved unntak fra spesialitetsprinsippet)

Prop. 82 LS (2010-2011), Innst. 386 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2011 Innst. 386 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykket til inngåelse av avtale mellom Norge og Romania av 20. september 2010 om overføring av domfelte.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2011