Representantforslag om endring av regelverket for yrkesskadeforsikring

Dokument 8:138 S (2010-2011), Innst. 32 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 27.10.2011 Innst. 32 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Venstre om endring av regelverket for yrkesskadeforsikring. I innstillingen vises det til justisministerens svarbrev til komiteen av 19. mai 2011 hvor det opplyses at regjeringen arbeider med å vurdere behovet for endringer i regelverket for yrkesskader og yrkessykdommer. Komiteen møteser både den helhetlige gjennomgangen og en nærmere vurdering av spørsmålet om hvilke kuldeskader som skal kvalifisere som yrkesskade. Komiteen mener at man ved gjennomgangen av lovgivningen på dette området må vurdere hvordan skadene som omfattes fremstår i et likestilingsperspektiv. Erfaringer kan tyde på at det er en overvekt av menn som tilkjennes erstatning etter dagens regler. Representantforslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.10.2011

   Behandlet i Stortinget: 10.11.2011