Representantforslag om en ny grønn skattekommisjon

Dokument 8:141 S (2010-2011), Innst. 437 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 10.06.2011 Innst. 437 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Representantforslag fra Venstre om å sette ned en ny grønn skattekommisjon med sikte på å utrede en grønn skattereform ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2011