Representantforslag om digital formidling fra teater- og musikkinstitusjoner

Dokument 8:160 S (2010-2011), Innst. 71 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ib Thomsen, Olemic Thommessen, Trine Skei Grande, Øyvind Håbrekke Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (FrP), (KrF), (V) og (H) Innstilling avgitt 24.11.2011 Innst. 71 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre om digital formidling fra teater- og musikkinstitusjoner. Forslaget ble ikke vedtatt, men ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.2011

   Behandlet i Stortinget: 01.12.2011