Endringar på statsbudsjettet for 2011 under Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 25 S (2011-2012), Innst. 124 S (2011-2012) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2011 Innst. 124 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer på statsbudsjettet for 2011 under Nærings- og handelsdepartementet. Endringene gjelder blant annet nedjustering av tilskuddet til sysselsetting av sjøfolk (nettolønnsordningen) samt tilbakeføring av uutnyttede midler til etablering av et såkornfond for innlandet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2011