Innstilling fra næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2011 under Nærings- og handelsdepartementet

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 8. desember 2011

Terje Aasland

leder og ordfører